Data Pegawai Tahun 2020

Berdasarkan Jenis Kelamin Beserta Eselonisasi

ESELON
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
II A
1
0
1
III A
4
0
4
IV A
6
3
9
JUMLAH
11
3
14

Berdasarkan Golongan

1.Golongan I:-
2.Golongan II:5 orang (12,82 %)
3.Golongan III:28 orang (71,79 %)
4.Golongan IV:6 orang (15,38 %)

Berdasarkan Pendidikan

1.Pendidikan Master (S2):10 orang (25,64 %)
2.Pendidikan Sarjana (S1):23 orang (58,97 %)
3.Pendidikan Sarjana Muda (D3):-
4.Pendidikan SLTA:6 orang (15,38 %)
5.Pendidikan SD:-