Data Pegawai Tahun 2019

Berdasarkan Jenis Kelamin Beserta Eselonisasi

ESELON
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
II A
1
0
1
III A
4
0
4
IV A
6
3
9
JUMLAH
11
3
14

Berdasarkan Golongan

1.Golongan I:-
2.Golongan II:6 orang (16,66 %)
3.Golongan III:24 orang (66,66 %)
4.Golongan IV:6 orang (16,66 %)

Berdasarkan Pendidikan

1.Pendidikan Master (S2):10 orang (27,77 %)
2.Pendidikan Sarjana (S1):19 orang (52,77 %)
3.Pendidikan Sarjana Muda (D3):-
4.Pendidikan SLTA:7 orang (19,44 %)
5.Pendidikan SD:-